Längtar du efter att läsa svenska böcker – på svenska – lite då och då?

Publicerad: 4 april 2022

Önskar du att du hade tillgång till en del av de författare, som nu är i ropet i Sverige, som Karin Smirnoff med sin bokserie om janakippo, eller Patrik Svenssons Ålevangeliet, som fick Augustpriset 2019? Vill du kanske återuppliva gamla minnen med till exempel Per Anders Fogelströms bokserie om ett Stockholm, som inte längre finns på samma sätt som de tider han skrev om? Kanske vill du stifta bekantskap med några författare från våra grannländer, som Kjell Westö från Finland och Roy Jakobsen från Norge?

Då måste du bara komma och låna några böcker på SWEA San Franciscos fina bibliotek, som numera är öppet igen den andra söndagen i månaden! Ni är välkomna mellan 13.00 och 14.30, och mer detaljer finns här på webben.

Biblioteket grundades av Margareta Gottreich, och om bibliotekets historia kan du läsa på vår hemsida. Där hittar du också en uppdaterad lista över böckerna, som finns tillgängliga för dig att låna. Barbro Johannesson och jag har under många år haft hand om biblioteket, och det senaste vi gjorde nu, innan Barbro flyttar tillbaka till Sverige, var att gå igenom hela vårt förråd av böcker och sortera ut sådant som inte är så aktuellt längre, och för att få plats med nytillägg. En del av de utsorterade böckerna har fått gå till återvinningen, men de flesta kommer att läggas till förrådet, som vi sedan säljer på julmarknaden!

Tre svenska böcker av deckarförfattare ligger i en hög. Tre böcker av svenska författare ligger i en hög

Vi utökar utbudet med ett 30-tal böcker om året, och i rött på boklistan ser du alla böcker vi köpte eller fick donerade under 2021. Vissa år får vi många donationer, men på senare år har vi av förklarliga skäl haft mindre av den varan. Nu när resandet verkar sätta fart igen, kanske också donationerna kommer att öka!

Barbro Johannesson har gjort en fantastisk insats för biblioteket i många år, och kommer att bli saknad. Barbro Haves, som redan tidigare ställt upp när vi har haft förhinder, kommer nu att hjälpa till oftare, och längre fram kommer även Annette Eldredge att komma med i teamet, som håller biblioteket öppet. De kommer även att ge råd om vilka böcker vi bör handla in från Sverige, etcetera. Varmt tack, Barbro J., och varmt välkommen, Barbro H. och så småningom även Annette! Dessutom hoppar Barbro Haves in och öppnar lokalen i Swedish American Hall för oss varje gång vi är där – SWEA får bara en nyckel att ”dela på”, så det behövs lite samordning för att ha biblioteket öppet!

Vill du, som läser det här, bara låna några böcker för eget läsande, är du naturligtvis välkommen! Och hinner du inte läsa ut böckerna till nästa gång det är öppet, så kan du ha dem kvar till följande månad, så länge det inte rör sig om de nyaste böckerna. Om du vill starta en bokklubb, eller är med i en som inte lånar från biblioteket, så kanske du kan komma och låna flera böcker på en gång till de olika medlemmarna, och sedan vara ansvarig för att de återkommer till biblioteket? Hör av dig, om vi kan vara behjälpliga så det blir lättare med lånandet.

Sist, men inte minst – har du själv relativt nya böcker, som du vill donera till biblioteket, så tar vi tacksamt emot dem. På hemsidan står det vilka böcker vi eftersöker – böcker på svenska av nordiska författare. Vi tar också gärna emot hjälp med att få hit böcker från Sverige. Kan du ta några extra i resväskan, hör i så fall av dig till mig, så kan jag tala om vad vi har på önskelistan. Och naturligtvis får du ersättning för inköpen! Eller kanske du vill föreslå någon bok vi bör köpa in?

Hjärtligt välkommen till att låna böcker på SWEAs bibliotek, och hör gärna av dig, om du har några frågor!

Text: Gun Bolin
Foto: Gun Bolin och Aung Soe Min (unsplash.com)