San Francisco

Stipendium & Donationer

Varje år delar SWEA San Francisco ut donationer till olika kulturella grupper och organisationer med svensk anknytning i vårt område (till exempel svenska skolor och svenska kyrkan). Vi delar också ut ett resestipendium till studenter vid UC Berkeley som ska studera i Sverige.

Av Sweor - För Sweor

Väldigt få av oss har släkt i närheten, men stöd och hjälp finns inom SWEA. Vi stödjer och stöttar varandra när det behövs. Det är då SWEA-hjälpen kommer in i bilden.

Porträtt av Barbro Johannesson

Varje år delar SWEA San Francisco ut en hedersbetygelse i form av en vacker silversked. Mottagaren är en Swea som alltid ställer upp och gör mycket för vår organisation.

SWEA Internationals 40-årsjubileum

Vår avdelning blir definitivt vad våra medlemmar gör den till. Det finns många sätt att engagera dig i SWEA San Francisco, både större och mindre uppdrag.