San Francisco

Kontakta oss

Om du har någon fråga och vill komma i kontakt med oss i styrelsen eller en särskild kontaktperson hittar du våra olika ansvarsområden nedan.

2022

Styrelsen san francisco

Här hittar du alla som sitter med i årets styrelse.

Cecilia Hägglund

Ordförande

Lisa Carlsson

Vice ordförande

Kristin Klingvall

Kassör

Gun Bolin

Sekreterare

Jessica Robson

Program

Maria Mårtensson

Program

Jeannette Jannerman Perkins

Program

Sassa Oznowicz

Program / Webbansvarig

Pernilla Jansdotter

Program / Webbansvarig

Andrea Tegstam
Andrea Tegstam

Program / SWEA Professional

Övriga kontakter & kommittéer

JULMARKNADEN

Lisa Carlsson, Heléne Karlsson, Pia Jacobsson, Susanne Wisén, Lena Axelsson & Madeleine Eketorp

julmarknad@sweasanfrancisco.org

MEDLEMSKAP

Anita Benson, Siv Richards & Jessica Robson

membership@sweasanfrancisco.org

NOMINERINGSKOMMITTÉN

Susanne Wisén, Camilla Podowski & Pernilla Jansdotter

REVISIONSKOMMITTÉN

Kerstin Eriksson-Splawn, Helene Karlsson & Siv Hood

SILVERSKEDSKOMMITTÉN

Siv Hood, Helene Karlsson & Camilla Podowski

STIPENDIEKOMMITTÉN

Gunnel Tottie, Britt-Marie Ljung, Ulla Reilly, Susanne Wisén & Camilla Podowski

scholarship.swea.sf@gmail.com

SWEA RUMSFÖRMEDLING

SWEA SF BLOGG

Pernilla Jansdotter

sweabloggen@gmail.com

SWEA-HJÄLPEN

Sonoma: Inger Skogström
ingerskogstrom@comcast.net

Norra East Bay: Ann Faut
annfaut@gmail.com

Peninsula: Annsofi Sabahi
annsofisabahi@msn.com

South Bay: Kikki Nordin
kikkinordin@hotmail.com

Marin: Vakant
San Francisco: Vakant

TJEJTRÄFFAR

Morgan Hill: Janita Azevado
janita.azevedo@gmail.com

Santa Cruz: Jenny Folkesson
jenny.folkesson@gmail.com

Peninsulan: Lisa Carlsson
lisaxhome@gmail.com

South Bay: Madeleine & Pia
madeleine.eketorp@gmail.com
pia.jacobsson@gmail.com

TJEJTRÄFFAR

East Bay/Walnut Creek: Gunilla Lehmkuhl
glehmkuhl@gmail.com

East Bay/Tri Valley: Cecilia Hägglund
ceciliahagglund@yahoo.se

Alameda: Lindha Axelsson
lindawithanh@gmail.com

San Francisco: Pernilla Jansdotter
pernilla.jansdotter@gmail.com

Sonoma: Jeannette Jannerman Perkins
jj.perkins@cbnorcal.com


Följ SWEA San Francisco på sociala medier

Kontakta swea international

Har du frågor gällande vår organisation på ett globalt plan?

Skriv till office@swea.org