San Francisco

2023

San Francisco Styrelse

Porträtt av Charlotte Ferrey
Charlotte Ferrey

Ordförande

Berkeley/Napa

sanfrancisco@swea.org

Lisa Carlsson

Vice ordförande

Porträtt av Charlotte Jurehn-Lewis
Charlotte Jurehn-Lewis

Kassör

Gun Bolin

Sekreterare

Porträtt av Pernilla Jansdotter
Pernilla Jansdotter

Program / Webbansvarig

Sassa Oznowicz

Program / Webbansvarig

Jeannette Jannerman Perkins

Program

Porträtt av Isabell Rondslätt
Isabell Rondslätt

Program

Övriga kontakter & kommittéer

JULMARKNADEN

Lisa Carlsson, Heléne Karlsson, Pia Jacobsson, Susanne Wisén, Lena Axelsson & Madeleine Eketorp

julmarknad@sweasanfrancisco.org

MEDLEMSKAP

Anita Benson & Siv Richards

sanfrancisco.medlem@swea.org

NOMINERINGSKOMMITTÉN

Susanne Wisén, Camilla Podowski & Pernilla Jansdotter

REVISIONSKOMMITTÉN

Kerstin Eriksson-Splawn, Helene Karlsson & Siv Hood

SILVERSKEDSKOMMITTÉN

Siv Hood, Helene Karlsson & Camilla Podowski

STIPENDIEKOMMITTÉN

Britt-Marie Ljung, Susanne Wisén, Jessica Robson & Camilla Podowski

scholarship.swea.sf@gmail.com

BIBLIOTEKET

Gun Bolin, Annette Eldredge & Barbro Haves

gebolin@aol.com

SWEA RUMSFÖRMEDLING

SWEA SF BLOGG

Pernilla Jansdotter

sweabloggen@gmail.com

SWEA-HJÄLPEN

Sonoma: Inger Skogström
ingerskogstrom@comcast.net

Norra East Bay: Ann Faut
annfaut@gmail.com

Peninsula: Annsofi Sabahi
annsofisabahi@msn.com

South Bay: Kikki Nordin
kikkinordin@hotmail.com

Marin: Vakant
San Francisco: Vakant

TJEJTRÄFFAR

Morgan Hill: Janita Azevado
janita.azevedo@gmail.com

Santa Cruz: Jenny Folkesson
jenny.folkesson@gmail.com

Peninsulan: Lisa Carlsson
lisaxhome@gmail.com

South Bay: Madeleine & Pia
madeleine.eketorp@gmail.com
pia.jacobsson@gmail.com

TJEJTRÄFFAR

East Bay/Walnut Creek: Gunilla Lehmkuhl
glehmkuhl@gmail.com

East Bay/Tri Valley: Sara Linder
sara.linder.se@gmail.com

Alameda: Lindha Axelsson
lindawithanh@gmail.com

San Francisco: Pernilla Jansdotter
pernilla.jansdotter@gmail.com

Sonoma: Jeannette Jannerman Perkins
jj.perkins@cbnorcal.com


Följ SWEA San Francisco på sociala medier

Kontakta swea international

Har du frågor gällande vår organisation på ett globalt plan?

Skriv till office@swea.org