SWEA Internationals 40-årsjubileum

Bakom kulisserna i SWEA SF: Ordförande

På bilden ovan syns tidigare ordföranden vid SWEA Internationals 40-årsjubileum i Napa 2019.

Publicerad: 1 februari 2023

Hur är det att vara ordförande, vad gör en kassör, hur mycket tid tar det att vara med i en kommitté? Vi djupdyker i dessa, samt många andra frågor i bloggserien Bakom kulisserna i SWEA San Francisco. Vi vill genom detta uppmärksamma och synliggöra alla fantastiska kvinnor som jobbar för att göra vår organisation så strålande som den är! Kanske blir du nyfiken, inspirerad och sugen på att engagera dig?

Vad innebär det att vara ordförande?

Ordföranderollen är sannolikt den mest tidskrävande rollen i en SWEA-avdelning, och samtidigt är det den mest utvecklande. Som ordförande är man ytterst ansvarig för sin avdelning och styrelse. Precis som övriga förtroendeuppdrag inom SWEA är arbetet som avdelningsordförande oavlönat, men det är ett meriterande uppdrag och värdefullt för sitt CV.

Enligt SWEA Internationals stadgar är det avdelningsordförandens arbetsuppgifter att övervaka, leda och granska avdelningens arbete. Om det blir lika röster för och emot vid ett styrelsebeslut är det ordföranden som har utslagsröst. Hon ska leda avdelningens styrelse- och medlemsmöten, är ex-officio ledamot i alla avdelningens kommittéer (förutom nomineringskommittén) och är ledamot i regionstyrelsen i den region som avdelningen tillhör, i vårt fall Västra Amerika, VAME.

Även om ansvaret är stort är ordföranderollen inget ensamjobb. Det är viktigt att man delegerar uppgifter och involverar hela styrelsen. Även utanför styrelsen finns det många nyckelpersoner som hjälper till med arbetet, och vi ska komma ihåg att det är alla medlemmar som bygger avdelningen tillsammans.

Styrelsemedlemmar på styrelsemöteÅrets första styrelsemöte med både nya och avgående styrelsen.

Nomineringskommittén lägger varje år fram ett förslag på kommande års styrelse och de väljs sedan in av avdelningens medlemmar genom röstning. Alla styrelsemedlemmar röstas in som ledamöter på två år. Utöver det ska även ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör röstas fram med en mandatperiod på ett år i taget. För att bli ordförande måste man därför både röstas in i styrelsen och röstas fram som ordförande. Enligt SWEAs stadgar får man sitta maximalt fyra år i rad i styrelsen.

Charlottes första månad som ordförande

Porträtt av Charlotte Ferrey

Charlotte Ferrey tillträdde som ordförande för SWEA San Francisco vid årsskiftet och har fått en rivstart. Årets första månader är ofta en intensiv SWEA-tid med förberedelser inför årsmöte och planering av hela året. Dessutom håller SWEA International på med ett stort IT-projekt där bland annat mejlsystem, dokumenthantering och program för digital möten håller på att bytas ut.

”Det har gått nästan ett decennium sedan jag var med i styrelsen sist, och att nu komma in igen efter så många år – dessutom som ordförande och mitt i den här tekniska omorganisationen – gör att allting är väldigt nytt för mig. Det är tidskrävande, men också väldigt lärorikt. Det är jättekul att dagligen ha kontakt med medlemmar och det är som en vitamininjektion att bli mer aktiv igen. Det är väldigt roligt att komma i gång igen efter pandemins lugnare år, och ett plus är att arbetet håller mig borta från att slösa tid på Facebook”, säger Charlotte.

Cecilia Mases och Charlotte Ferrey
Cecilia Mases och Charlotte Ferrey håller i allsången på SWEA San Franciscos 40-årsjubileum. 

Charlotte har varit SWEA-medlem sedan 1988. Förutom att tidigare varit styrelsemedlem mellan 2013-2014 har hon varit med i kommittéerna för flera av våra största event som VAMEs regionmöte i San Francisco 2014, SWEA San Franciscos 35-årsjubileum, SWEA Internationals 40-årsjubileum i Napa och nu nyligen SWEA San Franciscos 40-årsfirande i Berkeley. Dessutom har hon hjälpt till med lutfisklunchen, julmarknaden och många andra event under åren. Ett av hennes allra första uppdrag var att ordna med dekorationer till julmarknaden, och det hade kunnat få en dramatisk avslutning.

”Det var kvällen innan julmarknaden. Jag hade varit och hämtat dekorationerna och förvarade dem i min bil när jag parkerade vid min sons skola i Berkeley för ett sportevenemang. När jag kom ut till parkeringen igen hade det varit inbrott i bilen. De hade gått igenom allt, men som tur var låg allting kvar. Tänk om alla dekorationer försvunnit dagen innan julmarknaden!” berättar Charlotte.

Sedan SWEA San Francisco startade har vi haft 19 olika kvinnor i ordföranderollen. Här kan du se alla tidigare ordföranden mellan 1982-2022. Charlotte säger att hon tror att hon är den äldsta ordförande som blivit vald i SWEA San Francisco. Med sina 75 år ligger hon dock i lä jämfört med Joe Biden som var 78 år när han tillträdde som USAs president.

Förutom den tekniska utvecklingen, som både har sina fördelar och nackdelar, har det tillkommit fler faktorer än vad som fanns under vår avdelnings första år. SWEA International är nu uppdelad i regioner och som ordförande deltar du i VAME-möten varje månad. Även samarbetet med andra svenska och skandinaviska organisationer i Bay Area har fördjupats och möten mellan organisationerna hålls regelbundet.

Stor erfarenhet av volontärarbete

Utöver engagemang i SWEA har Charlotte en gedigen erfarenhet av volontärarbete i olika organisationer. Hennes volontärarbete började i barnens lekskola och fortsatte genom Berkeley High School där hon anordnade arbetsdagar med elever, föräldrar och lärare för att städa upp skolgården. Hon satt även 17 år i en kommitté för Berkeley Public Library Foundation som årligen anordnar en stor middag med 350 personer, samt var program chairman i SACC, Swedish American Chambers of Commerce mellan 1988-1990. Där var hon med i kommittén för 350-årsjubilieet av New Sweden, den första svenska kolonin i USA. I samband med det anordnade Charlotte ett bröllop för ett svenskt par i Golden Gate Park med häst och droska – där både dignitärer och television var på plats!

Andra föreningar Charlotte varit aktiv i är Town & Gown, UC Section Club och Junior League of Oakland-East Bay. Under ett år jobbade hon även som sekreterare till två läkare i Berkeley, men det blev för svårt att kombinera med familj och barn. Engagemanget i alla olika föreningar har gett henne en bred erfarenhet och kan ge många idéer och inspiration till SWEA-aktiviteter.

”Mina förväntningar på det kommande SWEA-året är att lära känna så många medlemmar som möjligt runt om i vårt område. Jag vill att våra aktiviteter passar både för ung och gammal och där krävs det framförallt att vi tänker på dem som tidigare varit väldigt aktiva, men numera har svårare att ta sig till våra olika aktiviteter. Mitt mål är att vi ska tillgodose alla våra medlemmar”, säger Charlotte.

Vad är det bästa med att vara ordförande?

Eftersom Charlotte i skrivande stund endast hunnit vara ordförande i en månad har jag även frågat Ursula Hultqvist (som var ordförande från 2020 till april 2022, då hon klev in i rollen som regionordförande i VAME) och Cecilia Hägglund (som var ordförande maj till december 2022) om deras erfarenheter.

De förklarar att tiden det krävs att vara ordförande är väldigt varierande från vecka till vecka beroende på vilka administrativa uppgifter som behöver göras och vilka aktiviteter som är planerade. Ena veckan behöver man bara svara på ett par mejl och en annan måste man lägga ner flertalet timmar. En egenskap som är bra att ha som ordförande är att vara välorganiserad och strukturerad i sitt arbete, men allra viktigast är att känna starkt för SWEA och vilja ge alla Sweor möjlighet att träffa varandra och stärka gemenskapen.

Tidigare ordförande Ursula Hultqvist och Cecilia Hägglund på Världsmötet i Florida 2022.

”En av de bästa sakerna med att vara ordförande var att regelbundet få träffa avdelningsordföranden från andra avdelningar – att utbyta idéer, tankar och bara lära känna varandra. Det var även väldigt trevligt att få åka på VM (världsmöte) och RM (regionmöte) och där träffa Sweor från avdelningar världen över. Om du någon gång får frågan om att bli ordförande – tacka ja! Det är verkligen ett jättekul uppdrag! Du får jobba med ett härligt gäng i avdelningsstyrelsen, ett härligt gäng i regionstyrelsen och många roliga event att planera”, säger Cecilia.

På frågan om det finns något medlemmarna kan göra för att förenkla ordförandens arbete är svaret att tänka efter innan man skickar sin fråga – vem kan bäst svara på den här frågan? Kanske är det inte alltid ordföranden, utan kassören eller programkommittén som vet bäst. Och ett litet ”tack” till ordföranden för nedlagt arbete är alltid uppskattat och kan ge extra energi att lägga ner alla timmar som krävs.

 

Vill du veta mer om hur det är att arbeta som ordförande eller i styrelsen? Hör av dig till oss!

Läs mer om alla styrelsemedlemmar 2023 >

Läs alla inlägg i bloggserien Bakom kulisserna i SWEA San Francisco >

 

Text: Pernilla Jansdotter
Foto: Anna Axelsson, Sassa Oznowicz, Charlotte Ferrey, Ursula Hultqvist.