Vi välkomnar våra nya Sweor!

Publicerad: 30 april 2023

På ”nya medlemslunchen” i San Francisco 22 april fick vi möjligheten att välkomna några av alla våra nya medlemmar, och det blev en väldigt trevlig dag med god mat, mycket prat och många skratt.

SWEA San Francisco har en tradition att varje vår välkomna de nya Sweor som blivit medlemmar under det senaste året med en lunch. Efter några års paus under pandemin kunde vi äntligen återigen genomföra en gemensam lunch för hela vårt geografiska område.

En solig lördag i april träffades vi hemma hos vår mångåriga medlem Inger Vida, som generöst erbjöd sitt vackra hem i San Francisco för lunchen. Det var ett glatt gäng som dök upp, 15 nya Sweor samt några styrelsemedlemmar och SWEA-”veteraner”. Både stämningen och ljudnivån var hög med mycket prat och många skratt.

Efter lunchen gick vi bordet runt och alla fick presentera sig och berätta om sina förväntningar på SWEA. Våra nya medlemmar har en stor och härlig blandning av ålder, boendeort och erfarenheter. En del är nyinflyttade i Bay Area och ser SWEA som ett stöd under första tiden när man försöker hitta rätt bland all logistik och administration som krävs när man är ny på en plats. Andra har bott här länge och har nu fått mer tid att vara med på event och engagera sig i vår organisation. Vissa har varit medlemmar tidigare och har nu gått med igen efter en paus. En gemensam nämnare för alla är att man vill stärka kopplingen till Sverige, undvika att börja prata svengelska och hålla fast vid svenska traditioner. Vilket precis är syftet med SWEA!

Vi ser fram emot att lära känna våra nya medlemmar ännu bättre och önskar er alla välkomna till vår gemenskap!

Funderar du på att bli medlem i SWEA San Francisco? Om du går med nu så kan du se fram emot en inbjudan till en härlig lunch nästa vår!

Läs mer om vad det innebär att vara medlem i SWEA.


Text: Pernilla Jansdotter
Foto: Pernilla Jansdotter, Charlotte Ferrey & Ursula Hultqvist