Körsbärsblommor

Samtalsgruppen ”The Last Inning”

Publicerad: 16 oktober 2021

I en serie artiklar från samtalsgruppen ”The last inning” utbyter vi på bloggen tankar om framtiden, åldrande, och om vad man i god tid bör tänka på innan man dör. Här om boende på äldre dar.

Vi är några Sweor här på amerikanska västkusten som träffades via Hälsogruppen på Zoom och sen fortsatte träffas i den informella gruppen The Last Inning för att utbyta tankar om framtiden, åldrande, och om vad man i god tid bör tänka på innan man dör. SWEA har nu 40 år på nacken och många Sweor har blivit äldre och börjar tänka på att det aldrig är för tidigt att planera för ålderdomen. Det är inte bara det praktiska, såsom begravning, testamente, val av god man, som kan vara bra att tänka på, utan även hur man vill spendera sina sista år och vad man vill lämna efter sig som minne till sina närmaste och hur man vill bli ihågkommen.

Vi vet att det i vart tredje hushåll i USA finns någon över 60 år, att det finns 51 miljoner amerikaner över 65 år, att det 2030 kommer att vara 74 miljoner över 65. 2050 kommer medellivslängden att vara över 100 år. Vi lever alltså längre, så vad är då viktigt att tänka på för att förbereda för goda år? Hur vill jag leva? Stanna kvar i USA? Eller flytta tillbaka till Sverige? Kanske flytta till en annan delstat, eller ett helt annat land? Spanien? Mexiko? Vill jag bo kvar hemma? Eller flytta till ett äldreboende? Vad erbjuder de olika typerna av äldreboende och vad kostar det egentligen? Finns det någon – släktingar eller vänner – som kommer att hjälpa mig när jag inte längre klarar mig själv? Vad gäller om jag flyttar tillbaka till Sverige? Om jag dör i USA, kan jag bli begravd i Sverige? Vad säger lagstiftningen och vad kostar det?

Våra samtal har vävt samman svåra känslor och kalla fakta, och vi tycker att detta är så viktiga frågor för oss som har två hemländer, att vi vill dela med oss om vad vi har kommit fram till. Livet är föränderligt, men att det har ett slut är det enda vi vet med säkerhet. Vi har därför samlat vår kunskap i blogginlägg under temana juridik och ekonomi, boende och begravning.

Detta är frågor som berör oss alla förr eller senare, och ju mer vi vet desto lättare kan vi planera för ett liv som passar oss, och fatta våra egna beslut om vad vi vill göra med vår slutdestination. Om intresse finns för en djupare dialog så diskuterar vi vidare.

Vi har i vårt arbete utgått från att man är svensk medborgare, kanske också har dubbelt medborgarskap i USA och Sverige, samt har USA som sitt hemvistland. Vi väljer därför att publicera på svenska, men översätt gärna själv med hjälp av till exempel Google translate så att era engelskspråkiga nära och kära också kan sätta sig in i frågorna.

Text: Pia Wennerth och Tinna Prather Persson

Medverkande: Lena Birch, Gunilla Gillberg, Tinna Prather Persson, Agneta Rosenberg, Catharina Swanström, Gunilla Gillberg, Pia Wennerth