Rapport från årsmötet 2024

Publicerad: 28 februari 2024

Söndagen den 25 februari sågs vi återigen på Basque Cultural Center i South San Francisco för vårt årsmöte 2024. Vi fick njuta av en god lunch, semla och varandras härliga sällskap. Och så fick vi höra om året som gått och spännande planer för året framöver.

Årsmötet är en viktig årlig sammankomst, eftersom medlemmarna då samlas för att få inblick i avdelningens verksamhet, och ge sitt godkännande kring exempelvis budget och inkommande revisionskommitté. Under mötet välkomnade vi Birgitta Hilleberg-Durrett, som valdes till ny ordförande för SWEA i San Francisco i december och officiellt tillträdde den 1 januari. Vi tackade den avgående ordföranden, Charlotte Ferrey, för hennes arbete under året och är tacksamma för att hon sitter kvar i styrelsen som programansvarig. Vi tackade också av Lisa Carlsson och Gun Bolin som avgick från styrelsen vid årsskiftet.

Året som gick

Mycket har hänt under 2023 – här är några av höjdpunkterna som nämndes på årsmötet:

Vi hade över 165 SWEA-träffar runt om i Bay Area! Detta inkluderade bland annat museibesök, bokklubbar, SWEA Professional, högtider, tjejträffar, vandringar, och mycket, mycket mer.

SWEA San Francisco donerade $9500 till följande mottagare:
• Scandinavian School and Cultural Center, Viking Run $2000
• Svenska Kyrkan $5000
• Swedish Club $1000
• Zaida Singers $1500

Sedan 2022 erbjuder vi ett resebidrag på $2000 till max 5 studenter från Nordic Center, UC Berkeley. De kan ansöka om detta för att delta i universitetets program för studier i Sverige. 2023 gav vi ut fyra stipendier. Tre av de fyra stipendiaterna kommer att genomföra sina Sverigestudier under 2024. Den fjärde stipendiaten, Yiya Wang, genomförde ett globalt internship i Stockholm under sommaren 2023 och har skickat oss denna berörande video om sin vistelse i Sverige. Målet för 2024 är fortsatt samarbete med Nordic Center för att säkerställa att alla studenter får information om stipendiet i god tid.

Vår storslagna julmarknad var 2023 tillbaka i Saint Mary’s Cathedral till mångas glädje. Julmarknadskommittén med Ursula Hultqvist, Camilla Podowski, och Nikky Knight (Cecilia Hägglund kunde tyvärr inte närvara) rapporterade om hur lyckad den blev med 2562 betalande gäster, 203 volontärer (varav många icke-Sweor) och 50 medverkande i luciatåget. För första gången ansvarade andra organisationer för försäljningen av korven och våfflorna. Det fungerade väldigt bra och kommer troligen att utvecklas mera tills nästa gång.

Silverskeden för 2023 delades ut på mötet. I år har vi inte mindre än två värdiga silverskedsmottagare! Stort grattis till Inger Vida och Barbro Sandberg och tack för allt ni har gjort och fortfarande gör för SWEA San Francisco.

Vi är den näst största SWEA-avdelningen

2023 års medlemsstatistik visade på 302 medlemmar i San Franciscos SWEA-avdelning, vilket gör att vi fortfarande är den näst största i världen efter Stockholm. Störst andel medlemmar bor i San Francisco, följt av Walnut Creek och Palo Alto. Statistiken visade även bland annat på att SWEA i San Francisco har minst antal medlemmar i åldern 20–29 år, medan de största grupperna är 50–59 år och 80+.

Vi förlorade tyvärr flera av våra Sweor under 2023, och det hölls en tyst minut för de vi saknade på årsmötet.

Vi hälsade också 2024 års styrelse välkommen, som förutom Birgitta Hilleberg-Durrett som ordförande, består av Isabell Rondslätt (vice ordförande), Sassa Oznowicz (sekreterare), Charlotte Juhren-Lewis (kassör), Charlotte Ferrey (programansvarig), Pernilla Jansdotter (kommunikationsansvarig), samt Jeannette Jannerman Perkins, Anna van Rijswijk Michaud, Elisabeth Saarnak och Emilia Sandolf i programkommittén.

Efter ett effektivt möte serverades medlemmarna den efterlängtade semlan, som kom från Kantine i San Francisco.

Tack alla medlemmar för ett härligt årsmöte och hoppas att vi ses på kommande aktiviteter!

Foto: Emilia Sandolf