Network Menu

Donationer

Donationer från SWEA-avdelningar

I överensstämmelse med de syften och ändamål som finns fastställda i våra stadgar, nämligen att SWEA-avdelningar runt om i världen genom donationer ska stödja, bevara, främja och utveckla kunskap i svensk historia, svenska språket, svensk kultur och traditioner. Det innebär att vi ska sätta Sverige på världskartan. Julmarknader, lotterier och andra inkomstbringande program gör dessa donationer möjliga.

SWEA är sedan starten en ”non-profit public benefit corporation”, registrerad i Kalifornien, USA. Vi åtnjuter därför skattebefrielse under de särskilda och förmånliga skatteregler som gäller under amerikansk lagstiftning. Denna förmån gäller dock bara så länge vi uppfyller de villkor som myndigheterna ställer och som SWEA förbundit sig till genom ett avtal. För att inte riskera vår skattebefrielse och för att förverkliga våra syften och ändamål, är det viktigt att alla donationer och stipendier görs korrekt och presenteras för SWEAs styrelse för godkännande innan de verkställs.

Om du tror att du eller din organisation har ett projekt som uppfyller SWEAs syfte, vänligen kontaka oss!
Styrelsen accepterar ansökningar löpande under hela året.

Klicka på länken till ansökningsformuläret, fyll i formuläret och skicka tillbaka det via e-post till SWEA San Franciscos president: president.swea.sf(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Ansökningsblankett

Donationsförslag

• Svensk litteratur till bibliotek och skolor i avdelningens område
• Stöd till Svenska Kyrkan, svenska ålderdomshem och liknande institutioner inom avdelningens område
• Stöd till utländska universitet och institutioner med undervisning i svenska och svensk kultur
• Stöd till svenska skolor i utlandet för undervisning i svenska språket och kulturen
• Donation av produkter med svenskt ursprung; handikapphjälpmedel, leksaker, barnböcker, skolmaterial m.m.
• Donation för översättning av svenska produkters handledningar till värdlandets språk
• Restaurering av svenska minnesmärken utomlands
• Donation av möbler och vitvaror, men endast då de är en förutsättning för ett utbildningsprojekt eller en kursverksamhet med svensk anknytning
• Ekonomiska bidrag i samverkan med svenska företag vid projekt med svensk teknik som t.ex. vattenrening, brunnsborrning, ventilation m.m.
• Arrangemang av svenska utställningar, konst, hantverk, teknik, mode m.m. i egen regi eller i samarbete med andra svenska organisationer
• Arrangemang av konserter, teaterföreställning, författaruppläsningar, föredrag, föreläsningar och likande med svenska medverkande i egen regi eller i samarbete med andra svenska organisationer


Donationer SWEA San Francisco 2021

Namn Summa
Scholarship: JoAnn Conrad, Litteratur $10,000
Swedish Church of San Francisco $5,000
Total $15,000

Donationer SWEA San Francisco 2020

Namn Summa
Scholarship: Anna Knutsson, Arkeolog $10,000
Swedish Church of San Francisco $5,000
Agnetas Stipendiefond $5,000
SWEA SFs Bibliotek $300
Total $20,500

Donationer SWEA San Francisco 2019

Namn Summa
Scholarship: Emil Ernström, Composer $7,500
Swedish Church of San Francisco $3,000
Svenska Skolan i Silicon Valley $2,000
The Scandinavian School in San Francisco – Viking Run (Open to the Public) $2,000
The Scandinavian School in San Francisco – Books $1,500
Bay Area Book Festival 2020 $1,500
Bay Area Book Festival 2019 $1,250
The Scandinavian School in San Francisco – Concert (Open to the Public) $1,150
Cutting Ball Theater – Den Starkare $1,000
Lekis East Bay $800
Zaida Singers $750
The Scandinavian School in San Francisco – Author Visit (Open to the Public) $500
Open Heart Kitchen $400
Total $23,350