Network Menu

Medlemsansökan

Bli medlem

SWEA, Swedish Women’s Educational Association, Inc., är en global ideell förening för svenska och svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands.

Genom att samla Sweor kring vårt gemensamma språk, vårt svenska ursprung och kulturarv blir SWEA både en träffpunkt och ett skyddsnät med länkar över hela världen som gör livet utomlands lättare och ger stöd vid utflyttning och återkomst till Sverige.

För att kunna antas som medlem i SWEA ska du:

– vara svenska eller svensktalande (behärska svenska språket) kvinna över 18 år
– vara villig att verka för SWEAs ändamål
– vara på orten bosatt – det vill säga ha sin fasta bostad inom lokalföreningens geografiska område på grund av permanentboende, långtidsanställning eller utbildning.

Bli medlem genom att fylla i blanketten nedan samt betala medlemsavgiften.
Betala medlemsavgiften här

Medlemsansökan

Kontakta SWEA:s medlemsansvarig per e-post: membership(Replace this parenthesis with the @ sign)sweasanfrancisco.org om du är intresserad eller har frågor.

Välkommen som medlem i SWEA San Francisco!