Network Menu

Målsättning

SWEA är en global ideell förening för svenskor och svensktalande kvinnor med grundläggande syfte att stödja, bevara, främja och utveckla kunskap i svensk historia, svenska språket, svensk kultur och tradition i världen.

I målsättningens genomförande ingår att:

Främja vänskap och personlig utveckling bland svenskor och svensktalande kvinnor i världen.
Stödja utbildning genom SWEA Internationals stipendiefonder och annan stipendieverksamhet inom ramen för SWEAs grundläggande syfte.
Stödja projekt av svenskt intresse och som särskilt angår svenska kvinnor, samt bistå vid flyttning till nytt land eller hemflyttning till Sverige.
Läs mer om SWEA San Franciscos stipendium och donationer.