Network Menu

SWEA Professional – Ansvarsfullt Ledarskap!

Loading Map....

Datum/Tid
Datum: 2018-03-29
18:30 – 20:30

Plats
Stanford University


Responsible Leadership – framtidens ledarskap

Måndag den 30 april fokuserar vi på Ansvarstagande Ledarskap där Dr Pernilla Petrelius Karlberg berättar om sin forskning kring ledarskapets praktiker och paradoxer vad gäller ansvarsfullt ledarskap i globala, komplexa och tvetydiga organisationer.
Under ett år är Pernilla inbjuden som Visiting scholar på Scancor på Stanford Univerity. Under denna kväll berättar hon om sitt arbete/forskning och sina insikter.
Vi kommer bla att diskutera frågor som:

– Vad är ansvarstagande ledarskap?
– Vilka är drivkrafterna som triggar en sådan utveckling?
– Hur ser implikationerna för ledare och ledarskap ut, i Stockholm och i Silicon Valley?

Pernilla Petrelius Karlberg

Dr Pernilla Petrelius Karlberg är verksam vid Center for Advanced Studies in Leadership Stockholm School of Economics (Handelshögskolan i Stockholm) och även programledare för flera ledarskaps – och managementprogram vid Stockholm School of Economics Executive Education. Pernilla har forskat om ledarskap i över 15 år och även utbildat höga chefer inom politik, näringsliv och idédrivna organisationer. Hon är en uppskattad föreläsare som fokuserar mer på frågorna än på svaren.

Bakgrund
Frågor om hållbarhet och kraven på företagens sociala ansvarstagande har vuxit explosionsartat de senaste decennierna, det gäller allt från miljöfrågor till könsfördelning i styrelser eller mänskliga rättigheter. Men trots att (nästan) alla företag hävdar att de arbetar utifrån ett ansvars och hållbarhetsperspektiv ser vi dagligen avslöjanden av skandaler och missförhållanden. Nu senast gäller de Facebooks hantering av privat information om kunderna.

Företag och organisationer verkar idag i en omvärld som mer än någonsin präglas av volatilitet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet. Det råder krav inte bara på lönsamhet utan också tillväxt och ständig innovation och att företag därutöver tar ansvar för samhället de verkar i. Samtidigt sker en utveckling av att organisationer luckras upp, hierarkier skärs bort och det inte längre går att leda genom regler, policys och kontroll.

Gårdagens ledarskapsmodeller håller helt enkelt inte för framtidens ledarskapsutmaningar. Så hur leder företag ansvarsfullt?

 

Nätverk, inspiration och vin med tilltugg står också på agendan!
Presentationen sker på svenska.

BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER – FÖRST TILL KVARN!
ANMÄLAN SENAST FREDAG 18 APRIL

Datum: Måndag den 30 april
Tid: 18.30 – 20.30
Plats: Stanford University, 520 Galvez Mall, CERAS 123
Parkera lättast i Wilbur Field Garage
Kostnad: $20 (klicka på grön knapp: TICKETS)
Anmälan: Senast 18 mars via Eventbrite.

Varmt välkomna hälsar
Helena & Yvonne

Några frågor?
Maila oss gärna på: professional@sweasanfrancisco.org