San Francisco

Vår utmärkelse till flitiga Sweor

Silverskeden

Silverskeden liggande på en sten

Varje år delar SWEA San Francisco ut en hedersbetygelse i form av en vacker silversked. Mottagaren är en Swea som alltid ställer upp och gör mycket för vår organisation.

2023 Silverskedsmottagare

Inger Vida

För mångårigt djupt engagemang i SWEA San Francisco styrelse och med flertal programidéer genom åren. För generös gästfrihet i sitt hem med otaliga sammankomster. I sin vackra folkdräkt på julmarknaden har hon välkomnat tusentals besökare.

Barbro Sandberg

För mångårigt djupt engagemang i SWEA San Francisco styrelse, pysselgruppen, samt julmarknaden med aldrig sinande ideer för nya projekt och flitigt arbetande.

Om Silverskeden

Den svenska traditionen att ge bort en silversked sträcker sig långt tillbaka i tiden. Under 1700- och 1800-talen delade institutioner och kungliga sällskap under högtidliga former ut belöningar i form av silver- och guldföremål. Den svenska gamla seden att belöna någon med en silversked är ett bra sätt att uppmärksamma någon som jobbar hårt för SWEA San Francisco.

Silverskeden delades ut för första gången år 2004. Då var det Barbro Osher, SWEA San Franciscos grundare, som fick den. Silverskeden måste förtjänas och kan inte köpas av individuella medlemmar.

Läs mer om Silverskedens historia på sweabloggensf.com

SWEA San Franciscos silversked tilldelas en Swea som:

  • under många år varit aktiv medlem i SWEA
  • gärna erbjuder sina tjänster
  • har bidragit med nya idéer och initiativ
  • åtar sig och fullföljer en uppgift
  • för närvarande inte är styrelsemedlem i SWEA.

Tove Norlander, silversmed och medlem i SWEA San Francisco, har formgivit denna vackra silversked i form av en kvinna, hållande ordet SWEA högt över huvudet. Storleken är ungefär som en tesked. SWEA-avdelningar kan köpa skeden från SWEA San Francisco och dela ut den till medlemmar de vill uppmärksamma genom att kontakta styrelsen.

Tidigare Silverskedsmottagare

2022
Barbro Johannesson, för väldigt många år av outtröttligt arbete med bibliotek, bokklubb och julmarknadens antikvariat samt hennes kunskaper om svenska böcker som hon delat med sig av.

2021
Marita Leth, för otaliga insatser sedan 1983, inte minst ordförandeposten i två omgångar och outtröttligt engagemang med pyssel de senaste 25 åren samt för din positiva energi och omtänksamhet.

2020
Siv Hood
, för enormt engagemang och omtänksamhet i styrelsen som bland annat kassör, i vår julmarknadskommitté, bokklubb och revisionskommitté.

2019
Gun Bolin, för att hon ställer upp i alla lägen och drar hästlass i skuggorna. Hon besitter en oerhörd kunskap om SWEA och har suttit i styrelsen tre omgångar och är mycket aktiv i julmarknaden, varav som general från 2009 till 2017.

2018
Carin Bergman Hayashida, för att hon outtröttligt och sprudlande glad delar med sig av sin kunskap och skapar gemenskap med kreativa program. Styrelsemedlem 2014-2017, intiativtagare till bio, matlagningskurser, lutfisklunch, kräftskiva.

2017
Heléne Karlsson, för att hon alltid ställer upp. Har varit kassör i styrelsen, mammagrupper, julmarknads-general, alltid samarbetsvillig, glad och positiv och lätt att arbeta med.

2016
Inger Skogströmför idogt styrelsearbete i SWEA, gruppledare för bakbordet på julmarknaden i många år och initiativtagare till SWEA-Hjälpen.

2015
Christina Einstein, för mångårigt engagemang i SWEA på lokal och Internationell nivå: kommittéer, styrelsen, instiftandet av SWEA San Franciscos stipendium och mycket pysslande inför julmarknaden.

2014
Camilla Podowski, för att hon friskt hoppat in som skattmästare (direkt från Boston), ordförande, webbmaster, julmarknadsgeneral, tagit initiativ till PayPal, SurveyMonkey, SWEA San Franciscos månadsbrev med mera.

2013
Anita Benson, för oändligt många utskick, hantering av medlemskapet under många år och BOST.

2012
Nina Webber, för julmarknadsaktiviteter (layout, tillverkning av markiser, folkdräktsuppvisning), instiftande av Silverskeden, samt konferencier på många möten – en strålande talare.

2011
Ulla Wikander Reilly, för kontaktförmedlare av kulturella evenemang, arbete i och utanför styrelsen plus julmarknaden och korrekturläsning.

2010
Kerstin Eriksson Splawn, för bland annat alla sina år som skattmästare både för SWEA San Francisco och SWEA International, samt julmarknaden.

2009
Ann Faut, för bland annat SWEA San Francisco utflykter och SWEA International rumsförmedling.

2008
Siv Richards, för flera års skattmästeri och arbete med vår databas.

2007
Lisa Wiborg, för sina insatser som SWEA-ambassadör och mycket annat.

2006
Gun Johnston, för outröttligt hospitality engagemang.

2005
Margareta Gottreich & Ulla Sabelström, för instiftande av SWEA San Francicos bibliotek.

2004
Barbro Osher, för obegränsad generositet.