San Francisco

Engagera dig i SWEA

Att utföra ett ideellt arbete inom SWEA är givande, lärorikt och utvecklande.

Utan SWEA-medlemmar som engagerar sig för vår verksamhet skulle vi inte finnas till och vår avdelning blir definitivt vad våra medlemmar gör den till. Det finns många sätt att engagera dig i SWEA San Francisco, både större och mindre uppdrag. Från att vara med i styrelsen eller en kommitté till att hjälpa till att arrangera våra aktiviteter.

Vi som jobbar för SWEA gör det helt ideellt och arbetet är oavlönat. Din lön är i stället erfarenheten du får av att arbeta i en stor internationell organisation samt kontaktnätet det medför.

Vill du engagera dig?

Har du energi, tid och intresse av att bli mer engagerad i SWEA San Francisco?

Kontakta styrelsen