San Francisco

Ansök om ekonomiskt stöd från SWEA San Francisco

Donationer

SWEA är den största organisationen utanför Sverige som främjar det svenska språket, kulturen och traditionen. Internationellt ger SWEA cirka 200 000 USD per år i donationer och stipendier. Utöver det årliga stipendieprogrammet som administreras av SWEA International, har SWEA San Francisco ett eget donations- och stipendieprogram för individer och organisationer i vårt lokala område.

Varje år delar vi ut bidrag ut till svenska skolor och förskolor i Bay Area, Svenska kyrkan i San Francisco samt ett resestipendium till studenter vid UC Berkeley som ska studera i Sverige. Mindre bidrag delas också ut till olika kulturgrupper och organisationer med svensk anknytning.

Ansök om en donation!

Kontakta oss om du tror att du eller din organisation har ett projekt som uppfyller SWEAs syfte.

Styrelsen accepterar ansökningar löpande under hela året.

1. Klicka på länken till ansökningsformuläret
2. Fyll i formuläret
3. Skicka tillbaka formuläret via e-post till sanfrancisco.donation@swea.org

Ansökningsblankett
Donationsförslag
 • Svensk litteratur till bibliotek och skolor i avdelningens område.
 • Stöd till Svenska Kyrkan, svenska ålderdomshem och liknande institutioner inom avdelningens område.
 • Stöd till utländska universitet och institutioner med undervisning i svenska och svensk kultur.
 • Stöd till svenska skolor i utlandet för undervisning i svenska språket och kulturen.
 • Donation av produkter med svenskt ursprung; handikapphjälpmedel, leksaker, barnböcker, skolmaterial med mera.
 • Donation för översättning av svenska produkters handledningar till värdlandets språk.
 • Restaurering av svenska minnesmärken utomlands.
 • Donation av möbler och vitvaror, men endast då de är en förutsättning för ett utbildningsprojekt eller en kursverksamhet med svensk anknytning.
 • Ekonomiska bidrag i samverkan med svenska företag vid projekt med svensk teknik som t.ex. vattenrening, brunnsborrning, ventilation m.m.
 • Arrangemang av svenska utställningar, konst, hantverk, teknik, mode m.m. i egen regi eller i samarbete med andra svenska organisationer.
 • Arrangemang av konserter, teaterföreställning, författaruppläsningar, föredrag, föreläsningar och likande med svenska medverkande i egen regi eller i samarbete med andra svenska organisationer.

Tidigare donationer

2022

Scandinavian School & Cultural Center

$25,000

Swedish Church of San Francisco

$5,000

Donationsprojekt Ukraina

$2,500

Zaida Singers

$1,500

Total

$34,000

2021

Scholarship: JoAnn Conrad, Litteratur

$10,000

Swedish Church of San Francisco

$5,000

Total

$15,000