Donations­projekt Ukraina

Publicerad: 30 september 2022

När kriget bröt ut i Ukraina var det många Sweor som hörde av sig till SWEA International och frågade vad SWEA kunde göra. Kunde inte vi i SWEA starta ett gemensamt donationsprojekt? En projektgrupp bildades för att hitta ett projekt som är inom SWEAs ramar och stadgar, dvs på något sätt främjar svensk kultur, svenska traditioner eller svenska språket. Till slut föll valet på projekten Ukrainian Professional Support Center och Ukrainian Children Activity Center.

Organisationen Beredskapslyftet startade dessa projekt för att hjälpa ukrainska flyktingar att etablera sig i det svenska samhället. I korthet handlar det om utbildning i svenska språket och professionell hjälp att komma ut i arbetslivet. Detta är särskilt viktigt då denna flyktinggrupp inte har rätt att läsa Svenska för invandrare (SFI).

Då 85% av flyktingarna på centret är kvinnor så innebär en donation till dessa projekt ett handfast stöd till ukrainska kvinnors möjlighet att lära sig det svenska språket och kulturen, komma i kontakt med arbetsmarknaden och på så sätt kunna försörja sig och sina barn och finna sig tillrätta i Sverige. Ukrainian Professional Support Center startades i maj 2022 och redan i juni hade 80 kvinnor fått arbete.

Ge för att vi ska kunna ge

Insamlingen pågår i de lokala avdelningarna fram till slutet av november. SWEA International kommer också att donera pengar i relation till hur mycket avdelningarna samlar in.

Styrelsen har beslutat att SWEA San Francisco gärna stödjer detta projekt. På vår 40-årsfest kommer vi att ha ett lotteri med många fina donerade priser. Alla intäkter från lottförsäljningen kommer att gå till Donationsprojekt Ukraina!

Utöver detta så kan varje enskild Swea skicka in en donation till projektet genom denna PayPal-länk. Glöm inte att märka inbetalningen med Ukraina.

Det känns fint att vi kan hjälpa våra medsystrar som behövt lämnat hem och land. Vi som Sweor vet hur omvälvande det kan vara när det sker frivilligt och under goda omständigheter. Tänk att behöva göra det ofrivilligt och i krig! Tack för ert stöd!

Donera till SWEAs donationsprojekt Ukraina