Network Menu

Donationer 2017

SWEA San Francisco hade en donationsbudget på $21,620. Såhär blev pengarna fördelade:

Namn Summa
Zaida Singers $750
The Swedish Society of SF $2,500
Scandinavian School of SF $1,000
Swedish American Patriot League $1,000
Scholarship – Mimi Nielsen $7,500
Church of Sweden of SF $5,000
The Scandinavian School of SF – Menlo Park $2,000
Svenska skolan i Silicon Valley $1,000
Open Heart Kitchen $545.58
SWEA Library $300
Total $21,595.58