Network Menu

Dags att betala Medlemsavgiften!

Nu är det dags att betala medlemsavgiften.

Tack för att du bidrar till att sprida svensk kultur och stärka gemenskapen mellan svenskor i världen.

Fullt medlemskap kostar $55 och gäller för:

  • ett helt år (1/1/20 – 12/31/20)
  • nya, återinträdande och existerande medlemmar

Betala ordinarie medlemskapsavgift

Buy Now Button

 

Reducerat medlemskap kostar $30 och gäller för:

  • de under 25, helt år (1/1/20 – 12/31/20)
  • portomedlemmar, helt år (1/1/20 – 12/31/20)
  • helt nya medlemmar som går med de sista 4 månaderna av året (9/1/20 – 12/31/20)

Betala reducerad medlemskapsavgift

Buy Now Button

 

Om du vill kan du också förnya ditt medlemskap genom att skicka en check – utställd på SWEA – till:

Siv Richards
41 Bay Park Terrace
Alameda, CA 94502